English
Pozdravljeni na spletni strani sistema SCALAR
Slovenski Center za Avtomatsko Lokalizacijo Atmosferskih Razelektritev
Postavitev novega senzorja IMPACT ES v Beogradu
20. november 2015 ob 02:00

V letošnjem letu je bil v sistem SCALAR dodan nov senzor za detekcijo atmosferskih razelektritev. Dne 06.10.2015 smo namestili nov senzor IMPACT ES v Beogradu, ki beleži strele po časovni TOA (Time of Arrival) in smerni MDF (Magnetic Direction Finding) metodi. Senzor IMPACT ES je procesorsko zmogljivejši, s tem pa prispeva k zanesljivejšemu delovanju sistema SCALAR.

Z montažo senzorja v Beogradu smo pomaknili rob sistema proti vzhodu Srbije in s tem povečali učinkovitost delovanja sistema SCALAR na območje celotne Srbije.  

V kratkoročnem načrtu posodobitve mreže sistema SCALAR je tudi zamenjava senzorja LPATS-IV v Veliki z novim IMPACT ESP senzorjem in zamenjava senzorja IMPACT ES v Puli s senzorjem IMPACT ESP.

Z namestitvijo novega senzorja in s posodobitvijo obstoječih senzorjev bomo povečali zanesljivost delovanja sistema SCALAR in evropskega sistema EUCLID. S tem bomo povečali zanesljivost in učinkovitost sistema SCALAR, našim uporabnikom pa omogočili še kvalitetnejše storitve.

 
Senzor nameščen v Beogradu
 

  Zgradba sistema SCALAR

 Senzor Beograd    Senzorji sistema SCALAR 2015

  




Strele

Strele Atmosferske razelektritve po Sloveniji
v zadnjih štirih urah
Bližnjice
FlashClient
CompositeDisplay
StreloIsk
FlashStat
mScalar
FlashAlarm
Skat
Povezave
DLA FlashCounter
EUCLID